"De skarpa projekten förberedde mig inför arbetsmarknaden"

Roxanne Anderberg började plugga civilingenjörsprogrammet i robotik 2011 och tog examen 2016. Idag jobbar hon som ingenjör.

Vad förväntade du dig när du fick ditt antagningsbesked?

Att det skulle bli tufft men roligt.

 

Vad var svårare än du trott och hur tog du dig igenom det?

Det var ett större hopp från gymnasiet än tänkt. Var inte beredd på tempot och hur mycket eget arbete som behövdes. Tog mig igenom det tack vare att man hade klasskamrater och äldre studenter man kunde plugga med. Att man kunde stötta och hjälpa varandra igenom hela programmet gjorde en stor skillnad.

 

Var utmaningen unik för dig eller något som är typiskt för din klass/ditt program?

Utmaningen jag hade är nog samma för alla som hade lätt för sig i gymnasiet. I och med att man knappt behövde plugga så skapade man aldrig en ordentlig studieteknik. Det behövs oavsett vad man studerar till på högskolan.

 

Vad var bättre än du förväntat dig?

Gemenskapen som skapades med andra studenter på högskolan.

 

Vad är det som du tar med dig från studenttiden utöver din examen?

Alla människor man har lärt känna.

Roxanne Anderberg, teknik

Flyttade du till Västerås/Eskilstuna för att studera?

Jag flyttade från Stockholm till Västerås en månad innan programmet startade. Kände inte någon men tack vare rookieperioden så skapade jag många vänner väldigt fort.

 

Om du ursprungligen kom från annan ort, hur fungerade det att åka dit för att träffa vänner och/eller familj?

I början åkte jag kanske en gång i månaden hem. Bodde då en helg hos min mamma och försökte hinna med att träffa så många som möjligt. Men ju längre jag bodde i Västerås, desto mer av ett liv skapade jag där och då blev det att vara i Stockholm ca en helg var tredje månad. Åkte tåg eller bil med andra vänner som också hade familj och vänner i Stockholm.

 

På vilket/vilka sätt har du upplevt att utbildningen legat nära verkligheten?

De förbereder oss med en bred förståelse inom teknik och under termin 9 fick vi jobba med stora projekt som speglar rätt bra hur det är på arbetsmarknaden.

 

Hur tror du att din karriär och ditt lärande har påverkats av att utbildningen legat nära verkligheten?

Absolut till det positiva. Man lär sig att jobba i grupp, möta deadlines och visa framfötterna, vilket är väldigt viktigt för att komma fram i karriären.

Jag kände mig mer självsäker och på det sättet utvecklades jag också snabbare.

Har ni haft någon särskild typ av labblokaler eller liknande på campus?

Det har vi haft. Bra labblokaler som utvecklades under hela min skoltid. Man kunde göra mycket mer verklighetsnära projekt.

 

Hur har de praktiska momenten hjälpt dig i utbildningen?

Att kunna tillämpa mycket av dem lärde ut på föreläsningarna gjorde att jag fick mycket bättre förståelse av de delarna som kändes abstrakta eller förvirrande. Och kunskapen satt mycket längre.

 

Hur har de praktiska momenten hjälpt dig i karriären?

De har gjort att jag har kunnat bidra mycket mer. Jag kände mig mer självsäker och på det sättet utvecklades jag också snabbare.

 

Är du nöjd med ditt första jobb efter examen?

Det är jag absolut. Var ett riktigt bra första jobb. Hade en bra chef och en bra kollega.

Att man kunde stötta och hjälpa varandra igenom hela programmet gjorde en stor skillnad.

Har du gjort något mer efter ditt första jobb efter examen?

Jobbar just nu som konsult för Sigma Technology Consulting med uppdrag på Scania som R&D ingenjör.

 

Hur har MDH bidragit till att du fick ditt första jobb efter examen?

En av mina gamla professorer från MDH kontaktade mig efter examen och frågade om jag vill vara med och jobba på ett nytt projekt han skulle starta. Jag var den första anställde.

Vill du plugga samma utbildning som Roxanne?

Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp

 

Alla våra program inom teknik - grundnivå

 

Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp

2018-09-19Att skapa en hållbar energiförsörjning är en enorm utmaning och för att klara det behövs ingenjörer med ett helhetsperspektiv på energisystemet. Här får du den kunskapen och kommer sedan att möta en arbetsmarknad som starkt efterfrågar din kompetens. Din framtida yrkesroll kan exempelvis vara projektledare, utvecklingsingenjör och beräkningsingenjör.

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp

2018-09-19För att lösa samhällets utmaningar behövs ingenjörer som kan lyfta blicken, samarbeta och driva på förändring. Att kombinera förståelse för teknikens utveckling med ekonomiska och sociala perspektiv är också av största vikt. Den här utbildningen är tillsammans med näringsliv och offentlig sektor designad för att förbereda dig inför en karriär som exempelvis projektledare, industriell marknadsförare, produktchef eller konsult.

 

 

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, 300 hp

2019-04-11Den här utbildningen är för dig som vill skapa och utveckla hållbara produkter, designa konkurrenskraftiga produktionssystem eller jobba med smart maskinteknik. Här blir du en kreativ och självständig ingenjör som är analytisk och kan driva projekt.

Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp

2018-11-28Utvecklingen inom robotik går fort, men de största framstegen ligger fortfarande framför oss. På det här programmet lär du dig att konstruera morgondagens robotar. Det är en ansvarskrävande utbildning där du får arbeta mycket praktiskt, i projekt mot verkliga arbetsgivare och nära den världsledande forskning inom inbyggda system som finns på MDH.

 

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, 300 hp

2019-04-02Detta är en Sverigeunik utbildning inom området tillförlitliga system. Den är framtagen i nära samverkan med svenska industriföretag och bygger på internationellt framstående forskning. Du lär dig att utveckla elektronik- och datorsystem som inte får göra fel och som används i flygplan, rymdfarkoster, fordon eller medicinteknisk utrustning.

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

2018-11-27Informations- och kommunikationsteknik har i grunden förändrat samhället och används idag av i stort sett alla individer och organisationer. Behovet av ny mjukvara är enormt både i Sverige och internationellt, och på det här programmet lär du dig att skapa den. Med en examen i datavetenskap kommer ditt arbete påverka människors liv, arbete och fritid.

 

Datornätverk och datakommunikation, 120 hp

2018-11-30Idag är det en självklarhet att vi alltid ska kunna vara uppkopplade mot internet oavsett var vi befinner oss eller jobbar med. Därför är behovet av utbildade nätverkstekniker inom datakommunikation stort inom nästan alla typer av branscher. På det här programmet lär du dig att utveckla, underhålla och säkra olika former av kommunikationslösningar.

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 hp

2018-11-27Projektledare, platschef eller arbetsledare. I den här utbildningen får du en helhetssyn på byggprocessen och kan i framtiden arbeta med att projektera, bygga, förvalta och förbättra hus, byggnader och områden. Du vet var man kan bygga, hur och med vilka material. Din målsättning är att överlämna ett hållbart samhälle till nästa generation, som du kan vara stolt över.

 

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp

2018-11-27Jordens resurser är inte oändliga. Vi behöver skapa en hållbar energiförsörjning och ställa om till förnybara energikällor. Som framtidens energiingenjör blir det din uppgift att hitta lösningarna. Utbildningen sker i samverkan med näringslivet vilket gör att du får värdefulla kontakter inför arbetslivet. Framtida yrkesroller kan vara projektledare, utvecklingsingenjör, konstruktör och arbetsledare.

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign, 180 hp

2018-11-27Det här är ett program för dig som vill jobba med produktutveckling, konstruktion och industriell design. Här lär du dig processen och metoderna för att utveckla hållbara, meningsfulla och konkurrenskraftiga produkter, från idé till färdig produkt.

 

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik, 180 hp

2018-11-27Detta är en utbildning för dig som vill bli en kreativ ingenjör som kan driva skarpa projekt, med fokus på produktion, processutveckling och logistik. Här får du en inblick i alla delar som bygger ett framgångsrikt och hållbart produktionssystem.

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 hp

2018-11-27Idag är det en självklarhet att vi alltid ska kunna vara uppkopplade mot internet oavsett var vi befinner oss eller jobbar med. Därför är behovet av utbildade ingenjörer inom datakommunikation stort inom nästan alla typer av branscher. På det här programmet lär du dig att utveckla, underhålla och säkra olika former av kommunikationslösningar.

 

Innovationsprogrammet, 180 hp

2018-11-27Att kunna förstå och hantera innovationsprocesser är viktigt för att lösa samhällsutmaningar, samt bidra till att skapa utveckling som leder till en hållbar tillväxt. Därför behövs människor som vet hur man på ett framgångsrikt sätt uppmärksammar problem, utvecklar idéer och förverkligar dem. På Innovationsprogrammet lär du dig just det.

Kandidatprogram i teknisk matematik, 180 hp

2019-07-10Vill du utveckla ny teknik för att möta framtidens tekniska behov och utmaningar? Morgondagens teknik är beroende av matematiska metoder och beräkningar. Kandidatprogrammet i teknisk matematik ger dig ett brett och djupt kunnande inom matematiken och dess tillämpningar.

 

Saknar du behörighet?

Läs ett tekniskt basår, 60 fup.

Det ger dig platsgaranti till samtliga ingenjörsprogram.

Tekniskt basår, 60 fup