"De skarpa projekten förberedde mig inför arbetsmarknaden"

Roxanne Anderberg började plugga civilingenjörsprogrammet i robotik 2011 och tog examen 2016. Idag jobbar hon som ingenjör.

Vad förväntade du dig när du fick ditt antagningsbesked?

Att det skulle bli tufft men roligt.

 

Vad var svårare än du trott och hur tog du dig igenom det?

Det var ett större hopp från gymnasiet än tänkt. Var inte beredd på tempot och hur mycket eget arbete som behövdes. Tog mig igenom det tack vare att man hade klasskamrater och äldre studenter man kunde plugga med. Att man kunde stötta och hjälpa varandra igenom hela programmet gjorde en stor skillnad.

 

Var utmaningen unik för dig eller något som är typiskt för din klass/ditt program?

Utmaningen jag hade är nog samma för alla som hade lätt för sig i gymnasiet. I och med att man knappt behövde plugga så skapade man aldrig en ordentlig studieteknik. Det behövs oavsett vad man studerar till på högskolan.

 

Vad var bättre än du förväntat dig?

Gemenskapen som skapades med andra studenter på högskolan.

 

Vad är det som du tar med dig från studenttiden utöver din examen?

Alla människor man har lärt känna.

Roxanne Anderberg, teknik

Flyttade du till Västerås/Eskilstuna för att studera?

Jag flyttade från Stockholm till Västerås en månad innan programmet startade. Kände inte någon men tack vare rookieperioden så skapade jag många vänner väldigt fort.

 

Om du ursprungligen kom från annan ort, hur fungerade det att åka dit för att träffa vänner och/eller familj?

I början åkte jag kanske en gång i månaden hem. Bodde då en helg hos min mamma och försökte hinna med att träffa så många som möjligt. Men ju längre jag bodde i Västerås, desto mer av ett liv skapade jag där och då blev det att vara i Stockholm ca en helg var tredje månad. Åkte tåg eller bil med andra vänner som också hade familj och vänner i Stockholm.

 

På vilket/vilka sätt har du upplevt att utbildningen legat nära verkligheten?

De förbereder oss med en bred förståelse inom teknik och under termin 9 fick vi jobba med stora projekt som speglar rätt bra hur det är på arbetsmarknaden.

 

Hur tror du att din karriär och ditt lärande har påverkats av att utbildningen legat nära verkligheten?

Absolut till det positiva. Man lär sig att jobba i grupp, möta deadlines och visa framfötterna, vilket är väldigt viktigt för att komma fram i karriären.

Jag kände mig mer självsäker och på det sättet utvecklades jag också snabbare.

Har ni haft någon särskild typ av labblokaler eller liknande på campus?

Det har vi haft. Bra labblokaler som utvecklades under hela min skoltid. Man kunde göra mycket mer verklighetsnära projekt.

 

Hur har de praktiska momenten hjälpt dig i utbildningen?

Att kunna tillämpa mycket av dem lärde ut på föreläsningarna gjorde att jag fick mycket bättre förståelse av de delarna som kändes abstrakta eller förvirrande. Och kunskapen satt mycket längre.

 

Hur har de praktiska momenten hjälpt dig i karriären?

De har gjort att jag har kunnat bidra mycket mer. Jag kände mig mer självsäker och på det sättet utvecklades jag också snabbare.

 

Är du nöjd med ditt första jobb efter examen?

Det är jag absolut. Var ett riktigt bra första jobb. Hade en bra chef och en bra kollega.

Att man kunde stötta och hjälpa varandra igenom hela programmet gjorde en stor skillnad.

Har du gjort något mer efter ditt första jobb efter examen?

Jobbar just nu som konsult för Sigma Technology Consulting med uppdrag på Scania som R&D ingenjör.

 

Hur har MDH bidragit till att du fick ditt första jobb efter examen?

En av mina gamla professorer från MDH kontaktade mig efter examen och frågade om jag vill vara med och jobba på ett nytt projekt han skulle starta. Jag var den första anställde.

Vill du plugga samma utbildning som Roxanne?

Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp

 

Alla våra program inom teknik - grundnivå

 

Civilingenjör i energisystem, 300 hp

2019-10-25Jordens resurser är inte oändliga. Som ingenjör med fokus på energisystem är du med och utvecklar framtidens lösningar för en hållbar energiförsörjning. Du kan till exempel bli projektledare, utvecklingsingenjör eller beräkningsingenjör.

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

2019-10-25För att lösa flera av samhällets utmaningar behövs ingenjörer som till exempel kan minska koldioxidutsläpp och som kan minska avståndet mellan människor och digital teknik. Den här utbildningen är skapad tillsammans med näringsliv och offentlig sektor för att förbereda dig att jobba som till exempel affärsutvecklare, industriell marknadsförare eller produktchef.

 

 

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, 300 hp

2019-10-24Det här är utbildningen för dig som vill vara med och påverka framtiden genom att ta fram hållbara produkter, designa konkurrenskraftiga produktionssystem eller jobba med smart maskinteknik. Här blir du en kreativ och självständig ingenjör som har möjligheten att exempelvis arbeta som produktutvecklare, projektledare eller produktionsingenjör i framtiden.

Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp

2019-10-24Utvecklingen inom robotik och artificiell intelligens (AI) går fort, men de största framstegen ligger fortfarande framför oss. Därför behövs ingenjörer och forskare som kan konstruera morgondagens robotar. Efter examen kan du jobba som forskare, utvecklare eller konsult inom elektronik, programmering och inbyggda system.

 

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, 300 hp

2019-10-29Tillförlitlighet kommer att spela en stor roll inom många områden som är på frammarsch. Därför behövs ingenjörer som kan utveckla tillförlitliga system för exempelvis autonoma fordon, medicinteknisk utrustning och framtida system för flygplan eller drönare. Här lär du dig att designa pålitliga system som inte får göra fel.

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

2019-10-24Vi lever i ett digitalt samhälle där informations- och kommunikationsteknik är ett viktigt verktyg för både individer och organisationer. Att arbeta med mjukvaruutveckling är att vara med och forma framtidens samhälle. Med en kandidatexamen i datavetenskap kan du exempelvis jobba som programmerare, webbutvecklare, systemutvecklare, mjukvarukonsult och spelutvecklare.

 

Datornätverk och datakommunikation, 120 hp

2019-10-24Idag är det en självklarhet att vi alltid ska kunna vara uppkopplade mot internet oavsett var vi befinner oss eller jobbar med. Därför är behovet av utbildade nätverkstekniker inom datakommunikation stort inom många branscher. Efter utbildningen kan du exempelvis jobba med data- och nätverkssäkerhet, nätverksdesign eller driftsättning och administration av nätverk och servrar.  

Högskoleingenjör i byggnadsteknik, 180 hp

2019-10-25Med breda kunskaper inom byggnadsteknik är du med och utformar framtidens byggnader. Du kan arbeta med olika delar av en byggnads livscykel: från att projektera och bygga till att förvalta och förbättra. Utbildningen är en grund för många olika kreativa jobb inom området byggnadsteknik–samhällsbyggnad, till exempel byggnadskonstruktör eller fastighetsförvaltare.

 

Högskoleingenjör i energiteknik, 180 hp

2019-10-25Människan behöver använda energin smartare, till exempel genom förnybara energikällor. Där kan du som pluggat till energiingenjör bidra med dina kunskaper. Du kan till exempel bli projektledare, utvecklingsingenjör, konstruktör eller arbetsledare.

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign, 180 hp

2019-10-24Framtiden ställer allt högre krav på säkrare och effektivare produktioner, där du har en viktig roll. På programmet lär du dig processen och metoderna för att utveckla hållbara, meningsfulla och konkurrenskraftiga produkter, från idé till färdig produkt. Efter slutförd utbildning har du möjligheten att arbeta med som produktutvecklare, konstruktör eller produktionsingenjör inom industriell design.

 

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik, 180 hp

2019-10-24Framtidens industri ställer allt högre krav på kreativa lösningar för att bygga framgångsrika och hållbara produktionssystem. Det här är en utbildning för dig som vill bli en kreativ ingenjör som kan driva skarpa projekt, med fokus på produktion, processutveckling och logistik. Efter slutförd utbildning kan du exempelvis arbeta som produktionstekniker, logistikutvecklare eller materialplanerare inom industriell produktion och logistik.

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 hp

2019-10-24Idag är det en självklarhet att vi alltid ska kunna vara uppkopplade mot internet oavsett var vi befinner oss eller jobbar med. Därför är behovet av utbildade ingenjörer inom datakommunikation stort inom nästan alla typer av branscher. Efter examen kan du exempelvis jobba med data- och nätverkssäkerhet, nätverksdesign eller driftsättning och administration av nätverk och servrar.  

 

Innovationsprogrammet, 180 hp

2019-10-24Att kunna förstå och hantera innovationsprocesser är viktigt för att lösa samhällsutmaningar, samt bidra till att skapa utveckling som leder till en hållbar tillväxt. Därför behövs människor som vet hur man på ett framgångsrikt sätt uppmärksammar problem, utvecklar idéer och förverkligar dem. På Innovationsprogrammet lär du dig just det. Efter slutförd utbildning har du möjligheten att arbeta som projektledare, verksamhetsutvecklare och entreprenör.

Kandidatprogram i teknisk matematik, 180 hp

2019-11-07För dig som vill använda kärleken till matematiken och dess logiska följder till att utveckla framtidens teknik. Du kommer dessutom vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Idag används matematiska metoder och beräkningar inom en mängd yrkesområden och branscher så som inom kommunikationsteknik, robotik, finans och hälsoteknik.

 

Saknar du behörighet?

Läs ett tekniskt basår, 60 fup.

Det ger dig platsgaranti till samtliga ingenjörsprogram.

Tekniskt basår, 60 fup