Ekonomi

Är du intresserad av samhällsvetenskap, ekonomi eller marknadsföring? Samhällsutvecklingen berör oss alla. Med en utbildning inom ekonomi eller samhällsvetenskap har du möjlighet att påverka människors liv, i stort som smått, lokalt och globalt.

Utbildningsprogram inom ekonomi

 

Alla våra program inom ekonomi - grundnivå

 

Analytical Finance, 180 hp

2018-11-27Kandidatprogrammet i Analytical Finance förbereder dig för en spännande karriär inom den internationella finansvärlden. Här får du solida kunskaper i matematik, för kvantitativa analyser på finansmarknader och hantering av finansiella portföljer.

Statsvetarprogrammet, 180 hp

2018-11-27Politiska beslut ger både positiva och negativa effekter för den enskilde individen och för samhället. Statsvetarens roll är att analysera utvecklingen och bidra till att hitta positiva lösningar på de problem som kan uppstå. Din uppgift blir att påverka beslut utan att själv sitta på makten. Din framtida yrkesroll kan bland annat vara handläggare, nämndsekreterare, analytiker och utvärderare.

 

Ekonomprogrammet, 180 hp Eskilstuna

2018-09-19Ekonomer behövs i alla företag och organisationer, världen över. Yrket är brett och du kan jobba med allt från marknadsföring och försäljning, till redovisning och ledarskap. På ekonomprogrammet får du en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik och förbereds för en spännande yrkeskarriär som exempelvis ekonomichef, marknadsförare, projektledare eller controller.

Ekonomprogrammet, 180 hp Västerås

2018-09-19Ekonomer behövs i alla företag och organisationer, världen över. Yrket är brett och du kan jobba med allt från marknadsföring och försäljning, till redovisning och ledarskap. På ekonomprogrammet får du en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik och förbereds för en spännande yrkeskarriär som exempelvis ekonomichef, marknadsförare, projektledare eller controller.

 

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp

2018-09-19På internationella marknadsföringsprogrammet studerar du hur företag agerar och gör affärer på internationella marknader. Fokus ligger på företagets produkter eller relationer med andra företag och konsumenter. I framtiden kan du bland annat jobba med marknadsföring, projektledning, marknadsundersökningar, inköp eller försäljning på internationella företag. Utlandsstudier är en del av programmet, vilket förbereder dig för arbete utomlands.

International Business Management, 180 hp

2018-11-27International Business Management är programmet för dig som vill ha en karriär inom den alltmer globala internationella affärsvärlden och som vill läsa samtliga kurser på engelska tillsammans med studenter från hela världen. Utbildningen fokuserar på företagsekonomi med en fördjupning mot management och förbereder dig för ett jobb som chef, säljare eller för att starta ett eget företag på internationella marknader.

 

Alla våra program inom ekonomi - avancerad nivå

 

Magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp

2018-11-27Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar sig till dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi och som vill fördjupa dina kunskaper ytterligare. Du väljer mellan inriktningarna management/organisation eller redovisning. Genomgående har programmet en tydlig koppling till näringsliv och offentlig sektor vilket ökar dina chanser att få jobb efter studierna.

Magisterprogram i internationell marknadsföring, 60 hp

2018-09-19Vi lever i en globaliserad värld och som internationell marknadsförare kommer du att möta frågor som härrör från olika organisationer, länder och kunder. Denna utbildning kommer att ge dig ett försprång genom att du får utveckla din kompetens och kunskaper kring marknadsföring, strategi och kultur samt forskningsmetodik.

 

Masterprogram i Financial Engineering, 120 hp

2019-07-10Med en examen från masterprogrammet i Financial Engineering kommer du att vara efterfrågad för ledande befattningar inom den internationella finansvärlden.  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom matematik och ekonomi/finans. Du lär dig att göra avancerade kvantitativa analyser på finansiella marknader och att hantera finansiella portföljer.

 

 

 

Freddy Svensson, ekonom

"Att studera på MDH har öppnat väldigt många dörrar för mig"Läs hela intervjun med Freddy Svensson, ekonom