Hälsa

Med din motivation och empati för att förstå, stötta och stärka kan du göra skillnad för människor. Hos oss kan du studera till beteendevetare, sjuksköterska, fysioterapeut, folkhälsovetare och socionom. Vill du gå ännu längre finns en mängd olika program på avancerad nivå, bland annat barnmorskeutbildning.

Utbildningar inom hälsa

Alla våra program inom hälsa - grundnivå

Beteendevetenskapliga programmet, 180/210 hp Västerås

2018-09-19Du studerar människan som individ, i grupp och inom organisationer samt som samhällsmedborgare och får tillgång till en bred arbetsmarknad med flera möjliga yrkesval. Bland annat kan du arbeta som handläggare eller utredare, i olika personalfunktioner samt med stöd och rådgivning.

Folkhälsoprogrammet, 180 hp

2018-09-19Du får kunskap och kompetens för att skapa förutsättningar för människor att må bra. En folkhälsovetare kan arbeta med att påverka, planera och utveckla människors hälsa och livsstil inom kommun, landsting, privata företag och hjälporganisationer.

Beteendevetenskapliga programmet, 180/210 hp Eskilstuna

2018-09-19Du studerar människan som individ, i grupp och inom organisationer samt som samhällsmedborgare och får tillgång till en bred arbetsmarknad med flera möjliga yrkesval. Bland annat kan du arbeta som handläggare eller utredare, i olika personalfunktioner samt med stöd och rådgivning.

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

2019-09-13Du får kunskap om människans rörelsebeteende i relation till hälsa och ohälsa, utifrån såväl de fysiska förutsättningarna som att människan är en tänkande, kännande och social individ. Som fysioterapeut med en beteendemedicinsk inriktning är du väl förberedd inför att arbeta med dagens och morgondagens hälsoproblem i befolkningen.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Eskilstuna

2019-08-26På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Nyköping

2019-08-26På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Västerås

2019-08-26På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Socionomprogrammet, 210 hp

2018-09-19Du lär dig att utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå. Som socionom kan du arbeta med socialt och kurativt arbete inom socialtjänsten med barns och familjers situation, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk och drogproblem.

 

Alla våra program inom hälsa - avancerad nivå

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

2018-09-19Barnmorskeprogrammet är för dig som har jobbat en tid som legitimerad sjuksköterska och är intresserad av den del av livet som har med sexuell hälsa, graviditet och barnafödande att göra. Som legitimerad barnmorska har du ett ansvarsfullt, livsbejakande och omväxlande yrke med möjlighet till arbete inom flera olika verksamheter.

Masterprogrammet i arbetslivsvetenskap, 120 hp

2018-09-19Programmet inom arbetslivsvetenskap ger dig ett brett och fördjupat perspektiv på arbete och introducerar aktuella perspektiv på organisations- och ledarskapsutveckling. Du utvecklar kunskap inom arbetsmiljö och hälsa samt om hälsofrämjande ledarskap och hälsorelaterade insatser på arbetsplatsen.

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 120 hp

2018-09-19En masterexamen i folkhälsovetenskap inom hälsa och välfärd, ger fördjupad kunskap om hur våra levnadsvanor påverkar vår hälsa samt om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du lär dig att följa hälsoutvecklingen samt att identifiera vilka faktorer som påverkar vår hälsa. Hållbar utveckling är ett centralt och återkommande tema i utbildningen.

Masterprogrammet i fysioterapi med inriktning beteendemedicin, 120 hp

2019-02-19Fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning baseras på den integrerade kunskapen om mänskligt beteende i funktion, aktivitet och delaktighet liksom hälsorelaterad beteendeförändring. Programmet förbereder dig för en framgångsrik karriär med avancerade uppgifter kring dagens och morgondagens hälsoproblem och främjande av en hälsosam livsstil.

Masterprogrammet i socialt arbete, 120 hp

2018-09-19Utbildningen ger dig möjlighet att bedriva förbättringsarbete och förbättra dina kunskaper inom såväl nationellt som internationellt socialt arbete. Studier på masternivå innebär en möjlighet för dig att fördjupa din kunskap och vidga dina karriärmöjligheter.

Masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad, 120 hp

2018-10-26Dagens komplexa hälso- och sjukvård ställer stora krav på sjuksköterskors kompetens. Som student på masterprogrammet kommer du att skaffa dig fördjupade kunskaper inom vårdvetenskap och vetenskaplig metod. Du kommer också att skaffa dig utökade kunskaper om hur flera yrken från många olika kunskapsområden samverkar inom hälso- och välfärdsområdet.

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

2019-01-31Som anestesisjuksköterska skapar du tillit, förtroende och trygghet för patienten i operationsmiljö. Utbildningen förbereder dig för arbete i en omväxlande och högteknologisk miljö med många praktiska moment.

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp

2019-01-31Utbildningen är för dig som är sjuksköterska med yrkeserfarenhet och som är intresserad av att arbeta med omvårdnad av svårt sjuka patienter i en högteknologisk miljö. Du kommer att vårda och hjälpa patienter i alla åldrar med svikt i organsystem orsakat av sjukdom eller skada, samt även bemöta närstående i kris.

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

2019-02-11Här får du som är sjuksköterska chans att vidareutbilda dig inom ett område där du kan göra stor nytta – både för den enskilda människan och för samhället.

Boris Boychev

"Nästan alla i klassen hittade jobb redan några månader innan examen"Läs hela intervjun med Boris Boychev, sjuksköterska