Lärarutbildningar

Som lärare inspirerar du barn och ungdomar att lära, vidga sina vyer och förstå sin omvärld. Vi rustar dig för ett av världens viktigaste och roligaste yrken. Hos oss kan du bli förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller specialpedagog.

Lektionssal

 

Alla våra program inom lärarutbildning - grundnivå

Förskollärarprogrammet, 210 hp, Eskilstuna

2019-09-13Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete där du bidrar till barns lärande och utveckling i förskolan. På förskollärarprogrammet läser du bland annat förskolepedagogik och får kunskaper inom språk, matematik, no/teknik och estetiska ämnen. Utbildningen ger dig praktisk erfarenhet genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen.

Förskollärarprogrammet på distans

2019-11-29De fysiska träffarna för dig som börjar vårtermin och hösttermin 2020 kommer att vara förlagda i Västerås.

Observera att all verksamhetsförlagd utbildning sker på en övningsförskola i någon av de kommuner som Mälardalens högskola har avtal med i Södermanland och Västmanland.

Förskollärarprogrammet, 210 hp, Västerås

2019-09-13Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete, där du spelar en viktig roll i barns lärande och utveckling. Du får med dig kunskaper inom förskolepedagogik, språk, matematik, no/teknik och estetiska ämnen. Utbildningen ger dig också praktisk erfarenhet, genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen.

Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp, Västerås

2019-08-08Som grundskollärare får du vara med och rusta de barn som tar sina första steg in i skolans värld, väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. Efter examen har du behörighet att vara lärare i förskoleklass och årskurs 1–3.

Grundlärarprogrammet inriktning grundskola årskurs 4-6, 240 hp

2018-11-27Att arbeta som lärare betyder en chans att göra skillnad. Som lärare med inriktning mot årskurs 4–6 inspirerar du eleverna och utvecklar deras förmåga att söka och ta in kunskap. Programmet är inriktat mot naturorienterande ämnen och teknik. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet.

Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp. Eskilstuna

2019-09-13Som grundskollärare får du vara med och rusta de barn som tar sina första steg in i skolans värld, väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. Efter examen har du behörighet att arbeta som lärare i förskoleklass och årskurs 1–3.

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp, distans

2019-09-13Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort distansutbildning som vänder sig till dig som redan har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grund- eller gymnasieskola. Är du redan anställd som lärare går det bra att genomföra din VFU på samma skola.

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp

2018-11-27Som ämneslärare är du en förebild för unga, och en del i att forma deras framtid. Du undervisar i ett eller flera ämnen du är intresserad av, antingen på gymnasiet eller i årskurs 7–9. Under utbildningen får du, förutom djupa ämneskunskaper, både teoretiska och praktiska verktyg att använda i din yrkesroll.

 

Alla våra program inom lärarutbildning - avancerad nivå

Masterprogram i didaktik, 120 hp

2019-07-10Master- och magisterprogrammet i didaktik vänder sig till dig som arbetar inom förskola eller skola och är intresserad av lärandets, undervisningens och utbildningens villkor. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta med utvecklingsarbete i förskola och skola, och driva skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund.

Speciallärarprogrammet, 90 hp

2018-11-27Som speciallärare är du med och skapar bästa tänkbara förutsättningar för att alla barn och unga ska nå sin fulla potential. Du får fördjupade kunskaper om olika förhållanden som kan leda till svårigheter i lärandet.

Specialpedagogprogrammet, 90 hp

2019-07-10Som specialpedagog arbetar du med att undanröja hinder för elevers lärande och utveckla det pedagogiska arbetet, med målet att alla barn och elever ska få det stöd de behöver. Du får fördjupade kunskaper om sociala samspelsprocesser och kvalificerade samtal.

 

Malén Bergner

"Utbildningen har hela tiden varit nära knuten till verkligheten."

 


 

Läs hela intervjun med Malén Bergner, lärare