"Nästan alla i klassen hittade jobb redan några månader innan examen"

Boris Boytchev började på sjuksköterskeprogrammet 2016 och tog sin examen 2019. Idag jobbar han på akutmottagningen i Västerås.

 

Vad förväntade du dig när du fick ditt antagningsbesked?

När jag fick mitt antagningsbesked förväntade jag mig påbörja ett nytt kapitel i livet. Jag hade arbetat under några år och att komma tillbaka till skolbänken kändes annorlunda och spännande.

 

Vad var svårare än du trott och hur tog du dig igenom det?

Hade inte riktigt något specifikt som var svårare. När man stötte på något som var svårt så brukade vi hjälpas åt i klassen för att lösa det. Vi hade grupper på sociala medier som vi kunde dela med oss av hur vi tänkt eller bolla lite sinsemellan.

 

Vad var bättre än du förväntat dig?

Möjligheterna till fördjupning var riktigt många! Under varje kurs fanns det referenslitteratur som man kunde nörda in sig ordentligt om man ville det. Sen finns det kurser att läsa på sidan om som verkligen förbättrar ens kunskaper och gör en vassare.

 

Har du något exempel på när en lärare stöttat lite extra?

Det fanns en handfull lärare som gjorde det där lilla extra för oss. De var riktigt pålästa och kunde därmed svara på klassens frågor och funderingar i svåra ämnen. Det som uppskattades särskilt mycket var när lärarna hade gjort instuderingsfrågor så att man kunde fokusera på det viktigaste i tentaplugget!

Jag har under studietiden hittat nya vänner för livet och tillsammans har vi haft så otroligt roliga klassfester och aktiviteter.

Vad är det som du tar med dig från studenttiden utöver din examen?

Sammanhållningen. Programmet innehåller många grupparbeten och gemensamma praktiska aktiviteter och därför blir det naturligt att klassen får bättre sammanhållning. Jag har under studietiden hittat nya vänner för livet och tillsammans har vi haft så otroligt roliga klassfester och aktiviteter. Om jag ska dela med mig av några visa ord är det att vara aktiv i att få sin studietid att bli så bra som möjligt, för ingen annan kommer ha roligt åt dig! Ta initiativ, samla klassen, fixa aktiviteter/fester och ni kommer ha minnen för livet! Jag har haft några av mina bästa år under studietiden!

 

På vilket/vilka sätt har du upplevt att utbildningen legat nära verkligheten?

En relativt stor del av programmet innehåller verksamhetsförlagt utbildning och det gav en nära kontakt till verkligheten. Under VFU:n kunde man dels förankra de teoretiska kunskaper vi fått samt att man fick öva på de praktiska, något som var väldigt uppskattat då sjuksköterskeyrket är väldigt praktiskt.

Boris Boytchev, sjuksköterska

Hur tror du att din karriär och ditt lärande har påverkats av att utbildningen legat nära verkligheten?

Genom att utbildningen erbjöd mycket VFU kunde man som student knyta band med de platser man hade VFU:n på. Redan innan jag hade gått klart programmet hade man flera jobberbjudanden vilket kändes tryggt.

 

Har ni haft någon särskild typ av labblokaler eller liknande på campus?

Vi på programmet har haft metodövningsrum där vi övat på praktiska uppgifter kopplat till programmet, exempelvis PVK-sättning och övningar i Hjärt- och lungräddning. Genom dessa övningar kunde man få öva på svåra uppgifter med lärare som stöd. Detta gjorde det enklare när man kom ut på praktiken och skulle genomföra dessa moment skarpt.

 

Hur har de praktiska momenten hjälpt dig i utbildningen?

För mig har de underlättat att få upp den praktiska erfarenheten, för den kan man inte läsa sig till som den teoretiska aspekten. På detta sätt är man mindre nervös att komma ut i arbetslivet.

Jag skulle säga att nästintill alla i klassen hade hittat jobb redan några månader innan examen.

Vad var ditt första jobb efter examen?

På Akutmottagningen i Västerås.

 

Hur såg det ut för de andra i klassen med jobb efter examen? Har det varit enkelt/svårt?

Jag skulle säga att nästintill alla i klassen hade hittat jobb redan några månader innan examen. Eftersom att det är sån brist på Sjuksköterskor så drar många arbetsgivare i en. Vi fick till och med mejl från andra landsting och län där de ville rekrytera en att jobba hos dem!

 

Vill du plugga samma utbildning som Boris?

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Västerås

 

Alla våra program inom hälsa - grundnivå

 

Beteendevetenskapliga programmet, 180/210 hp Västerås

2019-10-24Programmet är för dig som är intresserad av människor, organisationer och hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Du utvecklar kunskaper om mänskligt beteende och mänskliga relationer vilket ger dig många karriärmöjligheter. Bland annat kan du arbeta inom rekrytering, som utredare, i olika personalfunktioner eller med organisationsutveckling.

Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp

2019-11-28Du får kunskap och kompetens för att skapa förutsättningar för människor att må bra. En folkhälsovetare kan arbeta med att påverka, planera och utveckla människors hälsa och livsstil inom kommun, landsting, privata företag och hjälporganisationer.

Beteendevetenskapliga programmet, 180/210 hp Eskilstuna

2019-10-24Programmet är för dig som är intresserad av människor, organisationer och hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Du utvecklar kunskaper om mänskligt beteende och mänskliga relationer vilket ger dig många karriärmöjligheter. Bland annat kan du arbeta inom rekrytering, som utredare, i olika personalfunktioner eller med organisationsutveckling.

 

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

2019-10-24Som fysioterapeut träffar du människor med olika typer av besvär som begränsar individens rörelseförmåga. På utbildningen får du kunskap att förebygga, behandla och utvärdera dessa besvär och kompetens att hjälpa människor till en aktiv och hälsosam livsstil.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Eskilstuna

2019-10-25På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Nyköping

2019-10-25På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Västerås

2019-10-25På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

 

 

Socionomprogrammet, 210 hp

2019-10-24Som socionom möter du människor i utsatta och problematiska livssituationer och hjälper dem åstadkomma förändring. Du lär dig utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kan arbeta med socialt och kurativt arbete, med barn och familjer, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk och drogproblem.