Teknik

Vi har program inom bygg, data och nätverk, energi, innovation, produktion och produktdesign, matematik, robotik och inbyggda system. Vi samarbetar med några av världens främsta teknikföretag för att ge dig som student möjlighet till skarpa projektarbeten, praktikplatser, traineetjänster och nätverksskapande redan under studietiden. Vägen till ditt drömjobb börjar här.

 

Teknikutbildningar

 

Alla våra program inom teknik - grundnivå

 

Civilingenjör i energisystem, 300 hp

2019-10-25Jordens resurser är inte oändliga. Som ingenjör med fokus på energisystem är du med och utvecklar framtidens lösningar för en hållbar energiförsörjning. Du kan till exempel bli projektledare, utvecklingsingenjör eller beräkningsingenjör.

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

2019-10-25För att lösa flera av samhällets utmaningar behövs ingenjörer som till exempel kan minska koldioxidutsläpp och som kan minska avståndet mellan människor och digital teknik. Den här utbildningen är skapad tillsammans med näringsliv och offentlig sektor för att förbereda dig att jobba som till exempel affärsutvecklare, industriell marknadsförare eller produktchef.

 

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, 300 hp

2019-10-24Det här är utbildningen för dig som vill vara med och påverka framtiden genom att ta fram hållbara produkter, designa konkurrenskraftiga produktionssystem eller jobba med smart maskinteknik. Här blir du en kreativ och självständig ingenjör som har möjligheten att exempelvis arbeta som produktutvecklare, projektledare eller produktionsingenjör i framtiden.

Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp

2019-10-24Utvecklingen inom robotik och artificiell intelligens (AI) går fort, men de största framstegen ligger fortfarande framför oss. Därför behövs ingenjörer och forskare som kan konstruera morgondagens robotar. Efter examen kan du jobba som forskare, utvecklare eller konsult inom elektronik, programmering och inbyggda system.

 

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, 300 hp

2019-10-29Tillförlitlighet kommer att spela en stor roll inom många områden som är på frammarsch. Därför behövs ingenjörer som kan utveckla tillförlitliga system för exempelvis autonoma fordon, medicinteknisk utrustning och framtida system för flygplan eller drönare. Här lär du dig att designa pålitliga system som inte får göra fel.

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

2019-10-24Vi lever i ett digitalt samhälle där informations- och kommunikationsteknik är ett viktigt verktyg för både individer och organisationer. Att arbeta med mjukvaruutveckling är att vara med och forma framtidens samhälle. Med en kandidatexamen i datavetenskap kan du exempelvis jobba som programmerare, webbutvecklare, systemutvecklare, mjukvarukonsult och spelutvecklare.

 

Datornätverk och datakommunikation, 120 hp

2019-10-24Idag är det en självklarhet att vi alltid ska kunna vara uppkopplade mot internet oavsett var vi befinner oss eller jobbar med. Därför är behovet av utbildade nätverkstekniker inom datakommunikation stort inom många branscher. Efter utbildningen kan du exempelvis jobba med data- och nätverkssäkerhet, nätverksdesign eller driftsättning och administration av nätverk och servrar.  

Högskoleingenjör i byggnadsteknik, 180 hp

2019-10-25Med breda kunskaper inom byggnadsteknik är du med och utformar framtidens byggnader. Du kan arbeta med olika delar av en byggnads livscykel: från att projektera och bygga till att förvalta och förbättra. Utbildningen är en grund för många olika kreativa jobb inom området byggnadsteknik–samhällsbyggnad, till exempel byggnadskonstruktör eller fastighetsförvaltare.

 

Högskoleingenjör i energiteknik, 180 hp

2019-10-25Människan behöver använda energin smartare, till exempel genom förnybara energikällor. Där kan du som pluggat till energiingenjör bidra med dina kunskaper. Du kan till exempel bli projektledare, utvecklingsingenjör, konstruktör eller arbetsledare.

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign, 180 hp

2019-10-24Framtiden ställer allt högre krav på säkrare och effektivare produktioner, där du har en viktig roll. På programmet lär du dig processen och metoderna för att utveckla hållbara, meningsfulla och konkurrenskraftiga produkter, från idé till färdig produkt. Efter slutförd utbildning har du möjligheten att arbeta med som produktutvecklare, konstruktör eller produktionsingenjör inom industriell design.

 

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik, 180 hp

2019-10-24Framtidens industri ställer allt högre krav på kreativa lösningar för att bygga framgångsrika och hållbara produktionssystem. Det här är en utbildning för dig som vill bli en kreativ ingenjör som kan driva skarpa projekt, med fokus på produktion, processutveckling och logistik. Efter slutförd utbildning kan du exempelvis arbeta som produktionstekniker, logistikutvecklare eller materialplanerare inom industriell produktion och logistik.

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 hp

2019-10-24Idag är det en självklarhet att vi alltid ska kunna vara uppkopplade mot internet oavsett var vi befinner oss eller jobbar med. Därför är behovet av utbildade ingenjörer inom datakommunikation stort inom nästan alla typer av branscher. Efter examen kan du exempelvis jobba med data- och nätverkssäkerhet, nätverksdesign eller driftsättning och administration av nätverk och servrar.  

 

Innovationsprogrammet, 180 hp

2019-10-24Att kunna förstå och hantera innovationsprocesser är viktigt för att lösa samhällsutmaningar, samt bidra till att skapa utveckling som leder till en hållbar tillväxt. Därför behövs människor som vet hur man på ett framgångsrikt sätt uppmärksammar problem, utvecklar idéer och förverkligar dem. På Innovationsprogrammet lär du dig just det. Efter slutförd utbildning har du möjligheten att arbeta som projektledare, verksamhetsutvecklare och entreprenör.

Kandidatprogram i teknisk matematik, 180 hp

2019-11-07För dig som vill använda kärleken till matematiken och dess logiska följder till att utveckla framtidens teknik. Du kommer dessutom vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Idag används matematiska metoder och beräkningar inom en mängd yrkesområden och branscher så som inom kommunikationsteknik, robotik, finans och hälsoteknik.

 

 

Kandidatprogram i tillämpad AI, 180 hp

2019-11-25Artificiell intelligens (AI) är helt avgörande för framtidens industri och samhälle. Därför behövs experter inom området som kan konstruera AI-baserade system, tjänster och applikationer. Här lär du dig hur AI kan tillämpas inom olika områden. Efter examen kan du arbeta med AI-baserade system som exempelvis Big Data-arkitekt, systemutvecklare eller ”data scientist”.

Saknar du behörighet?

Läs ett tekniskt basår, 60 fup.

Det ger dig platsgaranti till samtliga ingenjörsprogram.

Tekniskt basår, 60 fup

 

Alla våra program inom teknik - avancerad nivå

 

Magisterprogram i programvaruteknik, 60 hp

2019-10-24I dagens digitala samhälle ställs det allt högre krav på modern programvara. Därför ökar efterfrågan på högt utbildade experter i programvaruteknik hela tiden, såväl nationellt som internationellt. På detta program lär du dig att utveckla och underhålla högkvalitativa programvarusystem, vilket är ovärderligt för framtida programmerare, projektledare och tekniska specialister.

Master i hållbara energisystem, 120 hp

2019-10-25Din spetskompetens kommer behövas i övergången från fossila till förnybara energikällor och för att möta de höga kraven på att samhället använder energin mer effektivt. Som ingenjör inom energibranschen är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan till exempel jobba som projektledare eller anläggningsingenjör i Sverige eller utomlands.

 

Masterprogram i innovation och design, 120 hp

2019-10-14Framtiden ställer allt högre krav på att effektivisera på olika nivåer. För att möta framtida utmaningar behövs bred kompetens inom innovation och design. Under detta tvärvetenskapliga program utvecklar du dina kunskaper i innovationsledning, designprocesser och betydelsen av kommunikation inom innovation och design med hänsyn till hållbarhet och hur innovation och design påverkar användare och organisationer. Efter slutförd utbildning har du möjlighet att exempelvis arbeta som projektledare eller innovationsledare.

Masterprogram i intelligenta inbyggda system, 120 hp

2019-10-24Idag styrs nästan alla produkter i vår vardag av inbyggda datorer, som blir allt mer intelligenta för att tillmötesgå användarnas behov. Dessa system tillhör framtiden och här lär du dig designa dem. Efter examen kan du jobba som exempelvis ingenjör, projektledare, systemarkitekt och programmerare.

 

Produkt- och processutveckling - Produktion och logistik - masterprogram, 120 hp

2019-10-14Detta program ger dig verktygen och kunskapen om de viktigaste frågorna inom moderna produktions- och logistiksystem. Du kommer att lära dig att analysera, utvärdera och optimera lösningar som gör att du kan utveckla systemen framgångsrikt och konkurrenskraftigt.

Masterprogram i programvaruteknik, 120 hp

2019-10-24I dagens digitala samhälle ställs det allt högre krav på modern programvara. Därför ökar efterfrågan på högt utbildade experter i programvaruteknik hela tiden, såväl nationellt som internationellt. På detta program lär du dig att utveckla och underhålla högkvalitativa programvarusystem. Efter examen kan du exempelvis jobba som programvaruarkitekt, utvecklare eller projektledare inom industrin eller som forskare inom akademin.

 

Masterprogram i teknisk matematik, 120 hp

2019-11-07Om du vill fördjupa dig inom matematiken och dess tillämpningar, bidra till framtidens tekniska utveckling och samtidigt vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Då är det här ett program för dig. Utbildningen ger dig avancerade matematiska verktyg till exempel för att utföra datanalyser, optimering, matematisk modellering och vid analyser av big data.

 

 

Roxanne Anderberg

"De skarpa projekten förberedde mig inför arbetsmarknaden" 

Läs hela intervjun med Roxanne Anderber, ingenjör