Teknik

Vi har program inom bygg, data och nätverk, energi, innovation, produktion och produktdesign, matematik, robotik och inbyggda system. Vi samarbetar med några av världens främsta teknikföretag för att ge dig som student möjlighet till skarpa projektarbeten, praktikplatser, traineetjänster och nätverksskapande redan under studietiden. Vägen till ditt drömjobb börjar här.

 

 

Teknikutbildningar

 

Alla våra program inom teknik - grundnivå

 

Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp

2018-09-19Att skapa en hållbar energiförsörjning är en enorm utmaning och för att klara det behövs ingenjörer med ett helhetsperspektiv på energisystemet. Här får du den kunskapen och kommer sedan att möta en arbetsmarknad som starkt efterfrågar din kompetens. Din framtida yrkesroll kan exempelvis vara projektledare, utvecklingsingenjör och beräkningsingenjör.

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp

2018-09-19För att lösa samhällets utmaningar behövs ingenjörer som kan lyfta blicken, samarbeta och driva på förändring. Att kombinera förståelse för teknikens utveckling med ekonomiska och sociala perspektiv är också av största vikt. Den här utbildningen är tillsammans med näringsliv och offentlig sektor designad för att förbereda dig inför en karriär som exempelvis projektledare, industriell marknadsförare, produktchef eller konsult.

 

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, 300 hp

2019-04-11Den här utbildningen är för dig som vill skapa och utveckla hållbara produkter, designa konkurrenskraftiga produktionssystem eller jobba med smart maskinteknik. Här blir du en kreativ och självständig ingenjör som är analytisk och kan driva projekt.

Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp

2018-11-28Utvecklingen inom robotik går fort, men de största framstegen ligger fortfarande framför oss. På det här programmet lär du dig att konstruera morgondagens robotar. Det är en ansvarskrävande utbildning där du får arbeta mycket praktiskt, i projekt mot verkliga arbetsgivare och nära den världsledande forskning inom inbyggda system som finns på MDH.

 

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, 300 hp

2019-04-02Detta är en Sverigeunik utbildning inom området tillförlitliga system. Den är framtagen i nära samverkan med svenska industriföretag och bygger på internationellt framstående forskning. Du lär dig att utveckla elektronik- och datorsystem som inte får göra fel och som används i flygplan, rymdfarkoster, fordon eller medicinteknisk utrustning.

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

2018-11-27Informations- och kommunikationsteknik har i grunden förändrat samhället och används idag av i stort sett alla individer och organisationer. Behovet av ny mjukvara är enormt både i Sverige och internationellt, och på det här programmet lär du dig att skapa den. Med en examen i datavetenskap kommer ditt arbete påverka människors liv, arbete och fritid.

 

Datornätverk och datakommunikation, 120 hp

2018-11-30Idag är det en självklarhet att vi alltid ska kunna vara uppkopplade mot internet oavsett var vi befinner oss eller jobbar med. Därför är behovet av utbildade nätverkstekniker inom datakommunikation stort inom nästan alla typer av branscher. På det här programmet lär du dig att utveckla, underhålla och säkra olika former av kommunikationslösningar.

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, 180 hp

2018-11-27Projektledare, platschef eller arbetsledare. I den här utbildningen får du en helhetssyn på byggprocessen och kan i framtiden arbeta med att projektera, bygga, förvalta och förbättra hus, byggnader och områden. Du vet var man kan bygga, hur och med vilka material. Din målsättning är att överlämna ett hållbart samhälle till nästa generation, som du kan vara stolt över.

 

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp

2018-11-27Jordens resurser är inte oändliga. Vi behöver skapa en hållbar energiförsörjning och ställa om till förnybara energikällor. Som framtidens energiingenjör blir det din uppgift att hitta lösningarna. Utbildningen sker i samverkan med näringslivet vilket gör att du får värdefulla kontakter inför arbetslivet. Framtida yrkesroller kan vara projektledare, utvecklingsingenjör, konstruktör och arbetsledare.

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign, 180 hp

2018-11-27Det här är ett program för dig som vill jobba med produktutveckling, konstruktion och industriell design. Här lär du dig processen och metoderna för att utveckla hållbara, meningsfulla och konkurrenskraftiga produkter, från idé till färdig produkt.

 

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik, 180 hp

2018-11-27Detta är en utbildning för dig som vill bli en kreativ ingenjör som kan driva skarpa projekt, med fokus på produktion, processutveckling och logistik. Här får du en inblick i alla delar som bygger ett framgångsrikt och hållbart produktionssystem.

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 hp

2018-11-27Idag är det en självklarhet att vi alltid ska kunna vara uppkopplade mot internet oavsett var vi befinner oss eller jobbar med. Därför är behovet av utbildade ingenjörer inom datakommunikation stort inom nästan alla typer av branscher. På det här programmet lär du dig att utveckla, underhålla och säkra olika former av kommunikationslösningar.

 

Innovationsprogrammet, 180 hp

2018-11-27Att kunna förstå och hantera innovationsprocesser är viktigt för att lösa samhällsutmaningar, samt bidra till att skapa utveckling som leder till en hållbar tillväxt. Därför behövs människor som vet hur man på ett framgångsrikt sätt uppmärksammar problem, utvecklar idéer och förverkligar dem. På Innovationsprogrammet lär du dig just det.

Kandidatprogram i teknisk matematik, 180 hp

2019-07-10Vill du utveckla ny teknik för att möta framtidens tekniska behov och utmaningar? Morgondagens teknik är beroende av matematiska metoder och beräkningar. Kandidatprogrammet i teknisk matematik ger dig ett brett och djupt kunnande inom matematiken och dess tillämpningar.

 

Saknar du behörighet?

Läs ett tekniskt basår, 60 fup.

Det ger dig platsgaranti till samtliga ingenjörsprogram.

Tekniskt basår, 60 fup

 

Alla våra program inom teknik - avancerad nivå

 

Magisterprogram i programvaruteknik, 60 hp

2019-10-14Programvaruteknik utgör ett allt viktigare område inom datavetenskap och handlar om att utforma och utveckla högkvalitativa programvarusystem. Inom programmet får du teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom utveckling av programvaruintensiva system.

Masterprogram i hållbara energisystem, 120 hp

2018-11-27Hållbara energisystem är nödvändiga för att övervinna problemen med energiförsörjning och klimatförändringarna i världen. Masterprogrammet i hållbara energisystem kommer bland annat att ge dig spjutspetskunskap kring tekniker för användningen av sol, vind och biomassa som energikällor. Som ingenjör inom energibranschen är du eftertraktad på arbetsmarknaden och din framtida yrkesroll finns inom energiföretag, konsultfirmor eller offentliga organisationer i Sverige eller utomlands.

 

Masterprogram i innovation och design, 120 hp

2019-10-14Framtiden ställer allt högre krav på att effektivisera på olika nivåer. För att möta framtida utmaningar behövs bred kompetens inom innovation och design. Under detta tvärvetenskapliga program utvecklar du dina kunskaper i innovationsledning, designprocesser och betydelsen av kommunikation inom innovation och design med hänsyn till hållbarhet och hur innovation och design påverkar användare och organisationer. Efter slutförd utbildning har du möjlighet att exempelvis arbeta som projektledare eller innovationsledare.

Masterprogram i intelligenta inbyggda system, 120 hp

2019-10-14Omkring 99 procent av alla datorer idag är inbyggda och finns i exempelvis mobiltelefoner, spelkonsoler, digitalkameror, bilar, flygplan, medicinsk utrustning, hemelektronik och robotar. Dessa system blir allt mer intelligenta för att tillmötesgå användarnas specifika behov. Intelligenta inbyggda system tillhör framtiden och här lär du dig att designa dem.

 

Produkt- och processutveckling - Produktion och logistik - masterprogram, 120 hp

2019-10-14Detta program ger dig verktygen och kunskapen om de viktigaste frågorna inom moderna produktions- och logistiksystem. Du kommer att lära dig att analysera, utvärdera och optimera lösningar som gör att du kan utveckla systemen framgångsrikt och konkurrenskraftigt.

Masterprogram i programvaruteknik, 120 hp

2019-10-14Programvaruteknik utgör ett allt viktigare område inom datavetenskap och handlar om att utforma och utveckla högkvalitativa programvarusystem. Inom programmet får du teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom utveckling av programvaruintensiva system.

 

Masterprogram i teknisk matematik, 120 hp

2019-07-10Framtidens teknik är beroende av matematiska metoder och beräkningar. Masterprogrammet i teknisk matematik fördjupar dina kunskaper inom matematiken och dess tillämpningar. Du får med dig kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla ny teknik, driva företag och bidra till ett hållbart samhälle.

 

 

Roxanne Anderberg

"De skarpa projekten förberedde mig inför arbetsmarknaden" 

Läs hela intervjun med Roxanne Anderber, ingenjör