"Utbildningen har hela tiden varit nära knuten till verkligheten"

Malén Bergner började utbilda sig till grundlärare 2015 och tog examen 2018. Idag jobbar hon som lärare.

Vad förväntade du dig när du fick ditt antagningsbesked?

Jag förväntade mig att jag skulle få växa som människa och att det skulle förändra mitt liv framöver. Med småbarn med i bilden förstod jag att jag skulle få kämpa hårt för att nå dit jag ville och tog en termin i taget.

 

Vad var svårare än du trott och hur tog du dig igenom det?

Den tuffaste utmaningen för mig genom studietiden var att tro på mig själv, att förstå att jag faktiskt kunde klara av tenta efter tenta med väldigt goda betyg. Genom att bli motbevisad gång efter annan av mina farhågor för misslyckande, mycket stöttning från mina närmsta studiekamrater och en vilja av stål så gick det vägen. En annan sak som var svår till en början var att hitta studievana och lära sig läsa litteraturen på ett effektivt och rätt sätt. I efterhand kan jag blicka tillbaka och tänka att jag har alla föreläsningar att tacka för och såklart hjälpen vi fick av dels varandra i klassen men också av många bra lärare.

Jag har haft väldigt goda relationer till mina lärare. 

Var utmaningen unik för dig eller något som är typiskt för din klass/ditt program?

Mitt sämre självförtroende var nog unikt för mig, men att hitta taktik och strategier för litteraturläsning och studievana var det självklart fler som fick arbeta med.

 

Vad var bättre än du förväntat dig?

Jag hade en föreställning om att det skulle bli jobbigt att sitta och lyssna på föreläsningar och ta in ny kunskap. Men mestadels var det väldigt givande och roligt.

Malén, grundlärare

Hur har relationen sett ut till lärarna?

Jag har haft väldigt goda relationer till mina lärare. Det har varit lärare som haft höga krav, vilket har genererat i hög kvalitet och fina resultat från oss studenter.

 

Har du något exempel på när en lärare stöttat lite extra?

Jag minns allrahelst de lärare som brann för sitt ämne och ville se oss lyckas. Det visade sig dels genom att de pushade på studenter som ibland tvivlade och hade tappat hoppet, eller när de la in extra lektioner för att ge oss chansen att träna extra inför till exempel en salstenta eller examinationsuppgift.

 

Vad är det som du tar med dig från studenttiden utöver din examen?

Jag tar med mig alla mina nya kunskaper och erfarenheter som gjort mig till en klokare människa med ett mycket bättre självförtroende. Så mina nya kompisrelationer förstås.

Det har varit positivt att utbildningen legat nära verkligheten. 

På vilket/vilka sätt har du upplevt att utbildningen legat nära verkligheten?

Utbildningen har under resans gång hela tiden varit nära knuten till verkligheten, dels genom våra vfu-platser men även många praktiska uppgifter som skulle genomföras på sin praktikplats med jämna mellanrum.

 

Hur tror du att din karriär och ditt lärande har påverkats av att utbildningen legat nära verkligheten?

Det har varit positivt att utbildningen legat nära verkligheten. Det har gjort att jag fått prova mina vingar och gett mig erfarenheter som jag kan bygga på i min framtida undervisning i klassrummet.

 

Hur tror du att en verklighetsnära utbildning skiljer sig från en som är mer traditionell/akademisk?

Jag tror att det är stor skillnad att få erfarenheter av yrket direkt i sin utbildning. Jag tror att det skapar en högre kvalitet i samhället på så sätt att det i slutändan blir rätt person på rätt plats. Får man prova på verkligheten så märker man rätt snabbt om det är detta man vill ägna sig åt i framtiden.

 

Vad tycker du om de praktiska momenten i utbildningen?

De praktiska momenten har varit relevanta och bra, de har knytit an till de ämnen vi för tillfället haft.

 

Hur har de praktiska momenten hjälpt dig i utbildningen?

De har hjälpt mig att testa mina idéer och tankar och gjort mig flera erfarenheter rikare.

 

Hur har de praktiska momenten hjälpt dig i karriären?

De praktiska momenten har gjort att jag kunnat sålla bort exempelvis sämre undervisningsidéer vilket gjort att jag fått bättre kvalitet på min undervisning.

 

 

Alla våra program inom lärarutbildning - grundnivå

 

Förskollärarprogrammet, 210 hp, Eskilstuna

2019-09-13Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete där du bidrar till barns lärande och utveckling i förskolan. På förskollärarprogrammet läser du bland annat förskolepedagogik och får kunskaper inom språk, matematik, no/teknik och estetiska ämnen. Utbildningen ger dig praktisk erfarenhet genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen.

Förskollärarprogrammet på distans

2019-11-29De fysiska träffarna för dig som börjar vårtermin och hösttermin 2020 kommer att vara förlagda i Västerås.

Observera att all verksamhetsförlagd utbildning sker på en övningsförskola i någon av de kommuner som Mälardalens högskola har avtal med i Södermanland och Västmanland.

Förskollärarprogrammet, 210 hp, Västerås

2019-09-13Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete, där du spelar en viktig roll i barns lärande och utveckling. Du får med dig kunskaper inom förskolepedagogik, språk, matematik, no/teknik och estetiska ämnen. Utbildningen ger dig också praktisk erfarenhet, genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen.

 

Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp, Västerås

2019-08-08Som grundskollärare får du vara med och rusta de barn som tar sina första steg in i skolans värld, väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. Efter examen har du behörighet att vara lärare i förskoleklass och årskurs 1–3.

Grundlärarprogrammet inriktning grundskola årskurs 4-6, 240 hp

2018-11-27Att arbeta som lärare betyder en chans att göra skillnad. Som lärare med inriktning mot årskurs 4–6 inspirerar du eleverna och utvecklar deras förmåga att söka och ta in kunskap. Programmet är inriktat mot naturorienterande ämnen och teknik. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet.

Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp. Eskilstuna

2019-09-13Som grundskollärare får du vara med och rusta de barn som tar sina första steg in i skolans värld, väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. Efter examen har du behörighet att arbeta som lärare i förskoleklass och årskurs 1–3.

 

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp, distans

2019-09-13Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort distansutbildning som vänder sig till dig som redan har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grund- eller gymnasieskola. Är du redan anställd som lärare går det bra att genomföra din VFU på samma skola.

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp

2018-11-27Som ämneslärare är du en förebild för unga, och en del i att forma deras framtid. Du undervisar i ett eller flera ämnen du är intresserad av, antingen på gymnasiet eller i årskurs 7–9. Under utbildningen får du, förutom djupa ämneskunskaper, både teoretiska och praktiska verktyg att använda i din yrkesroll.